हाम्रो चाहना सामुहिक अधिकारको स्थापना
Nepali नेपाली           Nepali  English

मिति :

Send us your feedback
Click here for Affordable, Cheap Web Design and Development
Make your contribution to save life and make bright future of distant children of Nepal
Find your suitable holiday operator
मत सर्वेक्षण
घले समाजको पहिलो प्रस्तुती स्वरुप यो अन्लाईन वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

ज्यादै राम्रो लाग्यो ।
ठिकै राम्रो लाग्यो ।
अझै सुधार गर्नुपर्ने ।
खासै राम्रो छैन ।

Vote View Result
Older Poll Results
जिल्ला समिती
लिः ल फङ (घले समाज) इलाम ।अध्यक्ष ः           छत्र घले,           सुर्योदय न.पा. –१५, कन्याम     ९८४२७७८३३०
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ः छत्र ब.घल,े         सुर्योदय न.पा.–१, मलिम        ९८१४०३०८०४
उपाध्यक्ष ः         विनोद घले,         सुर्योदय न.पा. –७, आहाले        ९८४४६९१६००
कोषाध्यक्ष ः       श्रीमति कमला घले,   सुर्योदय न.पा. बरबोटे            ९८४२६२७८८१
सचिव ः            डिल्ली ब. घले,      सुर्योदय न.पा. –१५, कन्याम     ९८४२७४९८३०
सहसचिव ः         कृष्ण ब. घले,       सुर्योदय न.पा. –१५, कन्याम    

सदस्यहरुः
टंक घले,                                  नाम्सालिङ, ईलाम,               ९७४२६०७७०८
धन बहादुर घले,                           नाम्सालिङ, ईलाम,               ९८४२७३७९५६
जीत ब. घले,                              नाम्सालिङ, ईलाम,               ९८४२७३८८०१
पुर्ण ब. घले,                               नाम्सालिङ, ईलाम,               ९८४२६४५६६५
भ्मि ब. घले,                              सुर्योदय न.पा. –१, मलिम        ९७४२६०८७५०
भैरव घले,                                 सुर्योदय न.पा. –१, मलिम,       
सनमान घल,े                            सुर्योदय न.पा. डाँडागाँउ, कुटी
याम ब. घले,                             सुर्योदय न.पा. –७, आहाले,        ९८४२७२५३८०
दल ब. घले,                              सुर्योदय न.पा., सुदुङ्ग             ९८०४९१९७६०
गज ब. घले,                             सुर्योदय न.पा. –१५ कन्याम,       ९८४२७२८१८९
ज्ञान ब. घले,                             सुर्योदय न.पा. –१५ कन्याम,       ९८०६०९२६९२
पदम ब. घले,                            सुर्योदय न.पा. –१५ कन्याम,        ९८४२७१२२४३
कुमार घले,                               समालबुङ्ग, इलाम                 ९७२२७४९०८१
श्याम घले,                               नाम्सालिङ्ग, इलाम
महेन्द्र घले,                             श्रीअन्तु, इलाम
कोपिला घले,                            सुर्योदय न.पा.– १५ कन्याम,         ९८४२७२५४५९

सल्लाहकारहरु ः
हिराकाजी घले,                          सुर्योदय न.पा.– १५ कन्याम,         ९८५२६८०१०९
मिलन घले,                             नाम्सालिङ्ग, इलाम                  ९८४२६७२९४५
सुरेन घले,                               सुर्योदय न.पा.– १५ कन्याम,         ९८१७९४०४८८
बन्दना घल,े                            सुर्योदय न.पा.– १५ कन्याम,


अन्य जिल्ला समिती
घले समाज (कास्की) लिल फङ (घले समाज) कास्की जिल्ला समिती पदधिकरीहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. अध्यक्ष :- श्री दुर्गा बहादुर घले (मकानपुर - ८)
२. उपाध्यक्ष :- श्री रुद्र बहादुर घले (फिदिमघारी)
३. सचिव :- श्री श्रीप्रसाद घले (मकानपुर - ८)
४. सह-सचिव :- श्री सुन बहादुर घले (मकानपुर - ८)
५. कोषाध्यक्ष :- श्री प्रेम घले (म्याग्दी)
६. सदस्य :- श्रीमती राधा घले (मकानपुर - ८)
७. सदस्य :- श्रीमती चिजा घले (घलेखर्क)
८. सदस्य :- श्री रन बहादुर घले (ल्वाङ)
९. सदस्य :- श्रीमती पूर्ण कुमारी घले (मकानपुर - ८)
१०. सदस्य :- श्रीमती बेल कुमारी घले (साबेत)
११. सदस्य :- श्री किसान घले (घलेखर्क)
१२. सदस्य :- श्री मिन बहादुर घले (ल्वाङ)
१३. सदस्य :- श्री सिताराम घले (गोर्खा)
१४. सदस्य :- श्री भक्त बहादुर घले (फिदिमघारी)
१५. सदस्य :- श्री बल बहादुर घले (घलेखर्क)
१६. सदस्य :- श्री बिनोद घले (लमजुङ)
१७. सदस्य :- श्री मोहन घले (पर्बत ठाना)

सल्लाहकार
१. श्री भद्र बहादुर घले (फिदिमघारी)
२. श्री भद्रबिर घले (मकानपुर - ८)
३. श्री क्या. हिमान सिंह घले (पर्बत ठाना, मौला)
४. श्री कर्ण बहादुर घले (फिदिमघारी)विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) लम्जुङ्ग ।

लिः ल फङ (घले समाज) लम्जुङ्ग जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) नुवाकोट ।

लिः ल फङ (घले समाज) लम्जुङ्ग जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) कुलुङ गा.वि.स ।

लिः ल फङ (घले समाज) कुलुङ गा.वि.स भोजपुर जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल घले महिला समाज, गुम्दी, धादिङ ।

लिः ल घले महिला समाज गुम्दी, कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

घले संरक्षण काष परिवार सुन्दरबजार, लम्जुङ ।

घले संरक्षण काष परिवार सन्दरबजार, लम्जुङ कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) गुम्दी, धादिङ ।

लिः ल फङ (घले समाज) गुम्दी धादिङ जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) जुटपानी, चितवन ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) जुटपानी, चितवन जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) धादिङ ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) धादिङ जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) मकवानपुर ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) मकवानपुर जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) भोजपुर ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) भोजपुर जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) प्युटार, ललितपुर ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) प्युटार, ललितपुर जिल्ला कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिःल फङ (घले समाज ) बन्सा गा.वि.स ।

लिःल फङ (घले समाज ) बन्सा गा.वि.स ।


विस्तृत ...

लिःल फङ (घले समाज) यार्सा गाँउ वडा नंं. १, २ काशीगाँऊ गा. वि. स कार्य समिति

अध्यक्ष       श्री पासा घले

उपाध्यक्षश्री खानसुङ घले

महासचिवश्री प्रेम बहादुर घले

सचिव        श्री प्रति माया घले

कोषाध्यक्षश्री खाम्ब घले


विस्तृत ...

लिःल फङ (घले समाज) काशीगाँऊ (टेस्याङ) कार्य समिति

अध्यक्षश्री विर बहादुर घले

उपाध्यक्षश्री कर्मान घले

महासचिवश्री सोसान घले

सचिवश्री किरण घले

कोषाध्यक्षश्री खर्ता घले


विस्तृत ...

लिःल फङ (घले समाज) युवा तथा विद्यार्थी विभाग कार्य समिति

लिःल फङ (घले समाज) युवा तथा विद्यार्थी विभाग कार्य समितिका पदाधिकारीहरु यस प्रकार छन् ।

 


विस्तृत ...

लिःल फङ (घले समाज) महिला विभाग कार्य समिति

लिःल फङ (घले समाज) महिला विभाग कार्य समितिका पदाधिकारीहरु यस प्रकार छन् ।


विस्तृत ...