हाम्रो चाहना सामुहिक अधिकारको स्थापना
Nepali नेपाली           Nepali  English

मिति :

Send us your feedback
Click here for Affordable, Cheap Web Design and Development
Make your contribution to save life and make bright future of distant children of Nepal
Find your suitable holiday operator
मत सर्वेक्षण
घले समाजको पहिलो प्रस्तुती स्वरुप यो अन्लाईन वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

ज्यादै राम्रो लाग्यो ।
ठिकै राम्रो लाग्यो ।
अझै सुधार गर्नुपर्ने ।
खासै राम्रो छैन ।

Vote View Result
Older Poll Results
प्रवासी संगठन
घले समाज (भुटान)

Ghale Walefare Scheme OF BHUTAN

Chair Person: Dhan Kumar Ghalley (17921717) -Principal (Deki School)
Coordinator: Chandra Ghalley(17119970) -Himalayan Info tech
                   DeoRaj Ghalley(17607864), -Royal Monetary Authority OF BHUTAN
                   Ek Raj Ghaley(17605852)
                   DK Ghalley(17607502) -Kelcon Construction Co. Ltd.

Activities Coordinator: TB Gheashung(17535681) -TechNet Electronics


अन्य प्रवासी संगठन
घले समाज (सिङ्गापुर) डाटा अप्लोड गर्दैछौ । 
विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) युके ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) युके कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...

लिः ल फङ (घले समाज) हङकङ ।

लिः ल फङ (घले समाज) ) हङकङ कार्य समिती यस प्रकार छन्......


विस्तृत ...