हाम्रो चाहना सामुहिक अधिकारको स्थापना
Nepali नेपाली           Nepali  English

मिति :

Send us your feedback
Click here for Affordable, Cheap Web Design and Development
Make your contribution to save life and make bright future of distant children of Nepal
Find your suitable holiday operator
मत सर्वेक्षण
घले समाजको पहिलो प्रस्तुती स्वरुप यो अन्लाईन वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

ज्यादै राम्रो लाग्यो ।
ठिकै राम्रो लाग्यो ।
अझै सुधार गर्नुपर्ने ।
खासै राम्रो छैन ।

Vote View Result
Older Poll Results
केन्द्रिय समिती

केन्द्रिय समिति पदाधिकारीहरुः

१) अध्यक्षश्री दिनेश घले       भोजपुर,        ९८४१५०६०३७

२) बरिष्ठ उपाध्यक्षश्री मेघ ब. घलेधादिङ्ग,९८४९२८९९९७

३) उपाध्यक्षश्री धन प्रसाद घले       गोरखा,

४) उपाध्यक्षश्री दिपेन घले         धादिङ्ग,९८५१०३२०८१

५) महासचिव         श्री जित बहादुर घले      गोरखा,९८५१०८७७८९

६) सचिवश्री मिन बहादुर घले      गोरखा,९८४३३०३३८७

७) कोषाध्यक्ष          श्री ज्ञान बहादुर घले     भोजपुर,९८४११९२७६१

 सदस्यहरुः 

१) श्री गणेश घले       गोरखा,९८४१३११७८०

२) सुश्री जगमाया घलेलमजुङ्ग,९८४१५२५३६७

३) श्री बल बहादुर घलेनुवाकोट,       ९८४१०८७४३३

४) सुश्री शारदा घले       भोजपुर,९८५११३६३५५

 

सल्लाहकारहरुः

१) श्री गणेश घले       भोजपुर,

२) श्री जित बहादुर घलेगोरखा,९८४१२३१९१६

३) श्री आनन्द घले       गोरखा,९८५१०१२९४६ 

४) श्री जेबी घले (संयोगी)    गोरखा,९८५१०२५४१०