हाम्रो चाहना सामुहिक अधिकारको स्थापना
Nepali नेपाली           Nepali  English

मिति :

Send us your feedback
Click here for Affordable, Cheap Web Design and Development
Make your contribution to save life and make bright future of distant children of Nepal
Find your suitable holiday operator
मत सर्वेक्षण
घले समाजको पहिलो प्रस्तुती स्वरुप यो अन्लाईन वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

ज्यादै राम्रो लाग्यो ।
ठिकै राम्रो लाग्यो ।
अझै सुधार गर्नुपर्ने ।
खासै राम्रो छैन ।

Vote View Result
Older Poll Results
फोटोहरू(घले ल्होसर कार्यक्रम २०६७ - धादिङ, गुम्दी)


  • subash ghale २०६८ वैशाख २२, विहीवार

    This photos is belong to gumdi-06, dhading.nice picture about our ghale history.wish ghale samaj get their destination and respect in our country....!!!!!le la fang ghale samaj..!!!!   
 Comment       Tell a Friend